GENERELT

 • Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer fra www.apneoglukke.no / Åpne & Lukke AS til forbrukere. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, og vår ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.
 • Kjøp fra vår nettbutikk, kan kun utføres av personer over 18 år.
 • Kjøp via vår nettbutikk leveres kun til postadresser i Norge. Ikke Svalbard. Er det ønskelig å få levert varer til Svalbard eller andre europeiske land, ber vi om at det sendes en egen forespørsel om dette på vår e post post@apneoglukke.no
 • Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp. Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post og tekstmelding til mobiltelefon (SMS).

KJØPSINFORMASJON

Vi vil her forsøke å svare på de generelle spørsmålene man ofte lurer på.

Via vår nettbutikk kan du enkelt legge inn en ordre på de ulike produktene du måtte ønske deg. Finner du ikke det du leter etter i vår nettbutikk, er det bare å kontakte oss via mail eller telefon, da vi kan skaffe det meste, samt alle våre produkter er ikke lagt til i nettbutikken. Dersom du kontakter oss, setter vi raskt opp et tilbud til deg, og sender deg en ordrebekreftelse ved aksept.

Etter at du som kunde har foretatt en bestilling direkte i vår nettbutikk, eller akseptert et tilbud på bakgrunn av en forespørsel, vil du motta en ordrebekrefelse, eller en faktura pr. epost. Ordrebekreftelsen spesifiserer produkt, antall og pris inkludert evt fraktkostander. Aksept på et tilbud på bakgrunn av en forespørsel er ordren en bindene kjøpsavtale etter 48 timer, og det er derfor særdeles viktig at du som kunde kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer. Dersom det leveres produkter som ikke stemmer overens med ordrebekreftelsen er det Åpne & Lukke AS sitt ansvar. Dersom produktene stemmer overens med ordrebekreftelsen, men likevel ikke er som forventet eller passer, er dette kundens ansvar og evt. fraktkostnader ifm. retur må dekkes av kjøper.

Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme.

Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. En mangel som viser seg innen seks måneder etter at forbrukeren overtok tingen (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang.

Melding om feil og mangler ved produktene skal overbringes oss skriftlig. Av bevishensyn må reklamasjonen sendes oss skriftlig.

Reklamasjonsretten dekker ikke vedlikeholds-, montasje- eller servicekostnader (ved feks funksjonsfeil) ifm. varen det reklameres på. Alle varer blir kontrollert for feil og mangler før de blir pakket og sendt.

(FORBRUKERKJØPSLOVEN AV 21. JUNI NR. 34, 2002)

I hennhold til kjøpsloven har kunden angrerett i 14 dager etter mottak av vare. Dersom det er bestilt varer som tilvirkes spesielt etter mål eller design har kunden 14 dager angrerett etter inngåelse av kjøpsavtale.

Dører, Vinduer og Garasjeporter er ofte produkter som produseres på bestilling, men for at bestilling og produksjon skal kunne igangsettes før angrefristen utløper, kan vi som leverandør og du som kunde avtale at produksjon kan iverksettes. Hvis de oppgitte leveringstider skal overholdes, må du som kunde gi en aksept på at en slik avtale er inngått. Uten denne bekreftelsen, vil leveringstiden bli utsatt til oppgitt levering + 14 dager (som utgjør angrefristen)

Utdrag fra loven om angrefrist:
«Ved annet fjernsalg enn telefonsalg, kan det avtales at tjenesten skal påbegynnes før utløpet av angrefristen, med den virkning at forbruker ved bruk av angreretten skal betale for den delen av tjenesten som er utført, samt for medgåtte materialer. Slik påbegynnelse skal avtales særskilt. Påbegynnelse kan ikke skje før tjenesteyteren har gitt de opplysninger som kreves med hjemmel i kappitel 3 på foreskreven måte»

Ved en eventuell retur skal varen være hel, ubrukt og i original emballasje.
Kjøper betaler returomkostningene (fraktkostnad og returgebyr på 25% av kjøpesum).

Angreretten gjelder ikke:
- dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde, og beskadigelsen eller forringelsen skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra forbrukerens side.
- for varer der selve leveringen har medført at de ikke kan leveres tilbake.
- for varer som raskt forringes fysisk.

- Prisstigning fra underleverandør og trykkfeil/ tastefeil i tilbud og priser i vår nettbutikk.
- Feil på produktsidene. - Avvik mellom farger på produktbilder og i virkeligheten, ettersom farger kan variere
mellom skjerm, trykk og virkelighet.
- At enkelte varer kan være utsolgt hos produsent/underleverandør selv om de normalt
skal være lagerført.

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen. Vi forbeholder vi oss også retten til å kansellere din bestilling dersom produktpriser annonsert er feil og vi ved en slik transaksjon vil lide et økonomis tap. 

Det forutsettes at produktene er montert riktig og i henhold til produsentens monteringsanvisning. Nødvendig vedlikehold må også overholdes for at garantien skal være gjeldende. Overflater må holdes rene og under oppsyn med tanke på behov for etterbehandling. Intervaller for etterbehandling vil variere med tanke på geografisk beliggenhet, himmelretning og hvor mye produktet er utsatt for nedbør og sollys. Alt av beslag og bevegelige deler må smøres ved behov og minimum en gang per år. Garantien på våre produkter er 5 år og følger for øvrig de retningslinjer som er satt i Forbrukerkjøpsloven.

BETALING OG LEVERANSE

Vi vil her forsøke å svare på de generelle spørsmålene man ofte lurer på.

Vi tilbyr følgende betalingsmåter: Klarna Checkout og Klarna Faktura. Du velger selv hvilken betalingsform du ønkser å benytte deg av. Vi forbeholder oss retten til å kredittvurdere hver enkelt kunde.

Ved en bekreftet bestilling på forespørsel vil du motta en ordrebekreftelse og en fakturamail.

I fakturamailen ligger det vedlagt en bankgiro i PDF-format som kan forskuddsbetales iht forfallsdato, samt en direktelink dersom du heller ønsker å benytte Klarna. Du kan velge selv, men husk å holde deg innen forfallsdato på fakturaen uansett hvilken metode du foretrekker.

Vi sender varene direkte fra produsent/sentrallager til deg som kunde.
Fraktkostnaden avhenger av vekt, volum og distanse, men du som kunde nyter godt av produsentenes lukrative fraktavtaler.
I hovedsak er det Schenker, Bring eller DHL som er speditør. Dersom du ønsker å gjøre fraktkostnaden så lav som mulig, kan vi tilrettelegge for at du selv henter varene ved din lokale fraktterminal, eller direkte fra avsender. Alternativt kan du befrakte godset selv. Dersom produktsammensetningen din er fra flere ulike produsenter, vil fraktkostnaden øke. Fraktkostnaden vil vises i handlekurven.

Det er kunden sitt ansvar å være tilgjengelig på oppgitt adresse og telefonnummer, slik at speditør kan kontakte deg for utkjøring av varene. Dersom speditør ikke får tak i deg, og du ikke kontakter dem innen fristen etter mottatt sms eller brev, vil du bli etterfakturert for lagerleie på terminal (Beregnes etter mål og vekt etter 3 dager).
Når du som kunde kvitterer på fraktbrev ved mottak av varene, overføres kontroll og risiko til deg. Det vil si at det er kundens ansvar å kontrollere produktene for eventuell transportskade (selv om det evt. krever avemballering) FØR kvittering ved mottak av varen. Skader oppdaget senere vil alltid være gjenstand for diskusjon. Derfor er dokumentasjon og kontroll av vesentlig betydning.

På de fleste lagerførte produkter er leveringstiden ca. en uke etter innbetaling. Ved kjøp av produkter som ikke er lagerførte må det påregnes litt lengre leveringstid. Uansett er vi trygge på at vi kan levere varene raskt, da våre produsenter er store aktører, med lang erfaring og innehar den nyeste produksjonsteknologien.

I produksjon kan det likevel forekomme uventete hendelser, som fører til forsinkelser på deler eller hele leveransen. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje.

 • Alle priser er oppgitt inkl. mva. og eks. frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt.
 • Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører.
 • Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Vi forbeholder oss også rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i konkurranseforhold og alle andre årsaker.
 • Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Leveringstider oppgis i ukenummer og ikke en bestemt dag. Vi forbeholder oss retten til å avvike og eller endre oppgitt leveringstid uten nærmere varsel.
 • Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt som ikke skyldes feil, får ikke tilbakevirkende kraft.
 • Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Åpne & Lukke AS sin side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken som er større enn 15 % av normal utsalgspris, kan Åpne & Lukke AS ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.
 • Åpne & Lukke AS har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.
 • Åpne & Lukke AS har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens 3-14 flg.

Den som er registrert som kunde hos Åpne & Lukke AS, er ansvarlig for betaling av de ytelser vi eller våre samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Åpne & Lukke AS sin side.

Ekstraordinære forhold

 • Åpne & Lukke AS er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Åpne & Lukke AS godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor vår kontroll, og som vi ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.
 • Åpne & Lukke AS er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet, eller forsett fra vår side.
 • Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Endring i vilkårene

 • Åpne & Lukke AS forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeur

 • Er Åpne & Lukke AS forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, streik, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Åpne & Lukke AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Tvister og lovvalg

 • Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Kristiansand tingrett som verneting.

Forbehold

 • Vi reserverer oss for skrivefeil og eventuelle prisforandringer
 • Bilder brukt på sidene våre er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende

Copyright

 • Alt innhold på disse nettsidene er Åpne & Lukke AS og våre samarbeidspartneres, eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Åpne & Lukke AS.
TOP